112 KKM
28 Aralık 2017

K.K.M.
 112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi


    112 Hızır Acil Servisler için geliştirilen çözümler ile Komuta Kontrol Merkezlerinin ve bu Merkezler tarafından yönlendirilen ekiplerin yazılımlar ve donanımlardan oluşan özel bir Sistem ile teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi, daha verimli çalışmalarının sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması, zaman içinde teknolojik altyapı kaynaklarının ortak kullanıma açılarak yatırım maliyetlerinin azaltılması ve koordinasyonun artırılması hedeflenmiştir. 
    Gelen aramaların büyük çoğunluğunun  “Sapık Çağrı” diye adlandırılan kötü niyetli aramaların ya da ücretsiz olduğu için arayarak cihazlarını test eden cep telefonu satıcılarının oluşturduğu, mevcut telsiz sisteminin bazı durumlarda yetersiz kaldığı, ambulansların takip ve kontrolünde mevcut teknoloji ile yetersiz kalındığı, bazı yerlerde operasyonlara ait bilgi ve ses kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulamadığı için raporlanamadığı ve istatistiksel veriler alınamadığı, bilinmeyen bir adres ile karşılaşıldığında çok fazla zaman harcandığı gibi son derece önem taşıyan problemlerle karşılaşılmış ve  çözümü amacıyla birbiri ile entegre çalışan sistemlerde oluşan bir platform oluşturulmuştur. 
Sistem genel olarak aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır: 
1-Gerçekleştirilen yazılım entegrasyonları ile sistemin tüm bileşenlerini komuta ve kontrol eden, veri girişi, veri depolama, raporlama, ekipler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimi gerçekleştiren 112 Acil Operasyon Yönetim Yazılımı, 
2-Bilgisayar ortamında kullanılan ve Acil 112 ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen birçok uygulama ile özelleştirilmiş Çağrı Merkezi,   
3-Tüm telefon ve telsiz görüşmelerini kayıt altına alan ve kayıtları protokol numarası ile ilişkilendirerek saklayıp,  kolayca ulaşılmasına imkan veren Ses Kayıt Sistemi, 
4-Adres arama ve ambulans izleme uygulamalarının gerçekleştirildiği Sayısal Haritalar, 
5-GPS uydularından Ambulans İzleme ve Navigasyon Sistemi, 
6-Komuta Kontrol Merkezi ve ambulanslar arasında görev formları, gidilecek adres, harita, olay bölgesinden fotoğraf vb. veriler aktarılmasına olanak sağlayan GSM/GPRS üzerinden Veri İletişim Sistemi, 
7-Hastaneler ile Internet üzerinden gerçekleştirilen iletişim sayesinde boş yatak, yoğun bakım üniteleri, nöbetçi ekipler vb. bilgilerin Komuta Kontrol Merkezinden takibini ve hastaneye bilgi aktarımını sağlayan  Acil 112 Hastane Otomasyonu.

Komuta Kontrol Merkezi (KKM) nedir? 
Bir bölgede veya ilde acil hastalık ve yaralanma durumlarında, ambulans için acil çağrı tek bir merkeze yapılmaktadır. Ülkemiz için bu telefon 112'dir ve bu numaraya her türlü telefon ile kısa sürede ulaşılabilir. Sabit ve ankesörlü telefonlar ve cep telefonları ile ücretsiz olarak görüşme sağlanabilir.
112 telefonlarının karşılandığı "Komuta Kontrol Merkezi" acil çağrıları değerlendirirek gerektiğinde en yakın 112 Acil Yardım İstasyonuna telsiz/ telefon ile ulaşır, hasta veya olay yerine ambulans/ ambulansları yönlendirir.Hastanın sevk edildiği hastane acil servisleri de önceden merkez tarafından bilgilendirilmektedir.
Hastane acil servisleri şu konularda bilgilendirilir:
- Ambulansın yolda olduğu,
- Hasta-yaralı sayısı,tipi
- Hasta-yaralının durumu, yaralanma şiddeti
- Hangi tıbbi girişimlere gereksinim olduğu,
- Ambulansın tahmini varış süresi
 
Komuta Kontrol Merkezi'nin Görevleri:
- 112 çağrılarının değerlendirilmesi
- Ambulans ekibinin olay yerine yönlendirilmesi
- Hasta yakınlarına ilk yardım bilgisi verilmesi
- 112 kayıtlarının tutulması
- Olağandışı durumlarda koordinasyon ve olay yönetimi
- Diğer durumlarla işbirliği
- Rapor hazırlama
 
112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ (KKM)’NDE İŞLEYİŞ NASILDIR? 
112 merkezden, acil sağlık hizmeti isteyen kişiler için, merkezde ve istasyonlarda aşağıdaki işlemler yapılır: 
  Acil Çağrının alınması ve değerlendirilmesi: Acil bir sağlık sorunu, trafik kazası ve diğer acil durumlarda, 112 Acil Ambulans Sisteminden yardım isteyen hasta veya yakınlarından, olayın oluş şekli, olay yerinin adresi, yaralı sayısı, vakanın durumu hakkında, kısa ve net bilgi alınır. Merkez topladığı bilgiler ışığında, talebin acil sağlık hizmeti gerektirip gerektirmediğini değerlendirir.Değerlendirme yetkisi çağrıyı alan doktora aittir. Doktor, talebin acil sağlık hizmeti gerektirmediğine kanaat getirir ise, talebi reddetme yetkisine sahip olup, bu takdirde talebin nasıl karşılanabileceğini bildirmekle de yükümlüdür.
 “112 Acil Yönetim Yazılımı Programı”na yardım isteyen kişilerden alınan veriler kaydedilir ve telefon görüşmesi kayıt altına alınır.
 
 Ambulansın Olay Yerine YönlendirilmesiOlay yerinin bulunduğu adrese, en yakın istasyondaki ambulans ve ekibi yönlendirilir. Yönlendirme esnasında telsiz kullanılır. İlgili doktor tarafından, hasta veya yaralının durumu, adresi ve olay yeri hakkında bilgi ambulans ekibine aktarılır. Görevlendirilen ambulans ekibi hemen olay yerine doğru yola çıkar.Bu esnada ambulansın olay yerine giderken yaptığı hız ve konumu, 112 komuta merkezde, sistemde kullanılan GPS sayesinde takip edilmekte, gerektiğinde uyarılar yapılmakta ve olay yeri adresi sayısal haritalardan tespit edilmektedir. Bu esnada yapılan telsiz ve ek telefon görüşmeleri kayıt altına alınmaktadır.

Olay yerinde Acil Tıbbi Müdahale: Hasta veya yaralıya  ulaşılır ulaşılmaz öncelikle olay yeri gözlemlenir, olay yeri güvenliği sağlanır. İlk tıbbi müdahale ve değerlendirme yapılır.  İleri tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan vakanın en yakın sağlık kuruluşuna nakli sağlanır, gerek yoksa olay yerinde tedavi yapılır. Ambulans kayıt formuna hasta ile ilgili bilgiler ve olay yerine ulaşma bilgileri kaydedilir. Ekip, nakle karar verir ise, nakil başlamadan Merkez ile iletişime geçerek, gerektiğinde hastanın durumuna en uygun acil servis hakkında yönlendirme ister. 
 Ambulansta Acil Tıbbi Bakım: Ambulansta acil tıbbi bakım vermeye yönelik tüm araç-gereç ve tıbbi malzeme bulunmaktadır. Hastaneye ulaşana kadar hastaya gerekli tıbbi müdahaleler ekip tarafından kesintisiz olarak sürdürülür. 
Hastaneye vakayı teslim etmek:KKM’nde bulunan “hastane koordinasyon sistemi” sayesinde tüm hastanelerin küvez,yoğun bakım yatak sayıları on-line olarak takip edilmektedir. Hasta veya yaralının  uygun hastaneye KKM yönlendirilmesi ile ulaştırılmaktadır.Hastane Acil Servisine ulaşıldığında ekip tarafından hastaya yapılan işlemler acil servis doktoruna anlatılarak, doldurulan ambulans kayıt formunun bir nüshası verilerek hastanın teslimi yapılır. Hastaneden ayrılırken bu bilgiler ve 112 merkeze telsiz ile bildirilerek, gerektiğinde başka bir vakaya çıkış yapılır. 
İstasyona dönüş: Görevi sonlanan ambulans ekibi yeni bir göreve çıkış yapmak üzere istasyona döner ve  tüm veriler istasyonda ki bilgisayara kaydedilir. Her vakadan sonra ambulans temizliği ve eksilen malzemenin yerine konulması işlemi yapılmaktadır.